Suomen Kiinteistökalvotus on osa SKK Group:ia.

Tietosuojaseloste

​Rekisterinpitäjä
SKK Group Oy
Ohtolankatu 1
01510 Vantaa 
p. 0201 555 401
petteri.makela(at)skkgroup.fi 
www.kiinteistokalvotus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mia Drake-Mäkelä
mia.drake-makela(at)skkgroup.fi

Rekisterin nimi
SKK Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri (verkkosivusto).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
kiinteistokalvotus.fi-internetsivujen yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden antamia henkilö- ja yhteystietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Nimi ja yhteystiedot, mahdolliset tarjouspyyntökohteiden tiedot sekä mahdollisia lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka hän itse ilmoittaa sähköpostitse tai ottaessaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Tietoja voidaan täydentää kaupankäynnin edetessä.

Säännönmukaiset tietojen luovuttamiset
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, ellei viranomaistoimet niin edellytä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteritiedot ovat vain SKK Group Oy:n omaa käyttöä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin ja järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Muut oikeudet
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Tämä on SKK Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.11.2019 Viimeisin muutos 13.11.2019.

Evästeet

​​​Evästeiden avulla seurataan muun muassa www.kiinteistokalvotus.fi -sivuston kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. www.kiinteistokalvotus.fi -verkkosivustolla käytetään Google Analytics -seurantaohjelmaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa www.kiinteistokalvotus.fi -sivuston toiminnallisuuteen.